โครงการตะแกรงเหล็กฉีก

งานแผ่นเจาะรูซับเสียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แผ่นเจาะรู ซับเสียง บ้านและสวนแผ่นเจาะรู แผ่นเจาะรูซับเสียง

แผ่นเจาะรู แผ่นเจาะรูซับเสียงแผ่นเจาะรู แผ่นเจาะรูซับเสียง

 

งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-36 อบสีฝุ่น
TERMINAL 21 PATTAYA

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-36 ตะแกรงเหล็กฉีกอบสี ตะแกรงเหล็กฉีกผนังตกแต่ง ตะแกรงเหล็กฉีกตกแต่ง

 

งานตะแกรงเหล็กฉีก Xs-32 
Essentra Thailand

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกอบสี

 

กรมสรรพาสารมิตร ลพบุรี

 หน้ากากอารคารตะแกรงเหล็กฉีก

Thanya

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกอบสี

 หน้ากากอาคาร ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงกันนกกันหนู

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็ก เหล็กฉีก เหล็กแผ่นเจาะรู เหล็กแผ่นลายตีนไก่ เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ตะแกรงเหล็กฉีกXS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-41 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-42 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-43 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-51 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-52 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-53 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-71 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-72 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-73 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-81 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-82 ตะแกรงเหล็กฉีกXS-83 ตะแกรงเหล็กฉีกXG-21  ตะแกรงเหล็กฉีกXG-22  ตะแกรงเหล็กฉีกXG-23  ตะแกรงเหล็กฉีกXG-11 ตะแกรงเหล็กฉีกXG-12 ตะแกรงเหล็กฉีกXG-13 ตะแกรงเหล็กฉีกS-6 ตะแกรงเหล็กฉีกS-18 ตะแกรงเหล็กฉีกG-5 ตะแกรงเหล็กฉีกG-1 ตะแกรงเหล็กฉีกG-10